Chi phí vận chuyển phụ thuộc vào nơi bạn nhận hàng. Chi phí cho khu vực nội thành Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ giao động từ 25000 -> 35000. Chi phí cho các vùng khác trên toàn quốc thường là dưới 50000.