​TT Trump mời khách đồ ăn nhanh vì chính phủ đóng cửa

Posted by admin on T3 Th1 2019

Trong lúc các đầu bếp Nhà Trắng không thể làm việc vì tình trạng chính phủ đóng cửa, Tổng thống Trump đã thết đãi những vị khách bằng đồ ăn nhanh của McDonalds và Wendy.

Reuters mô tả các đầu bếp Nhà Trắng thường phục vụ nhiều món ăn độc đáo và ấn tượng dưới bức chân dung nghiêm nghị của tổng thống Abraham Lincoln trong Phòng tiệc. Nhưng lúc này họ đang ở nhà, không có lương, do tình trạng chính phủ đóng cửa gây ra bởi cuộc chiến giữa ông Trump và các lãnh đạo đảng Dân chủ trong quốc hội.